Scene einer Vor-Ort-Veranstaltung

Willkommen zum Bürgerdialog

Zwischen dem 7. September und dem 18. Oktober hatten Sie bei unserem Online-Dialog die Möglichkeit, uns Ihre Meinung zu sagen: Wie stellen Sie sich die Lausitz von morgen vor? Wir haben Ihnen dieselben Fragen gestellt, die wir auf den Dialogveranstaltungen gestellt haben – auf insgesamt sechs Sprachen.

Noch 0 Min.
100 Kommentare

Kapitelübersicht

Polnische Version

Chcemy poznać Państwa opinię! Zapraszamy do udziału w debacie obywatelskiej.

 

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu wizji przyszłości Łużyc.

 

Latem tego roku rozmawialiśmy z licznymi mieszkańcami i mieszkankami Łużyc przy ponad 50 stoiskach informacyjnych w całym regionie. Stwierdziliśmy, że Łużyczanie myślą intensywnie o przyszłości naszego regionu, mają przy tym zróżnicowane pomysły i obszary zainteresowań. W następnym kroku, miedzy 7 a 18 października 2019, mają Państwo szansę współtworzyć wizję przyszłości Łużyc.

Chcemy zebrać Państwa pomysły na przyszłość i dowiedzieć się, jakie tematy leżą Państwu na sercu. Potrzebujemy Państwa zaangażowania. Prosimy o udział w dyskusji, wymianę opinii z innymi mieszkańcami i mieszkankami Łużyc. Być może znajda Państwo wspólny grunt? A może mają Państwo nowatorskie pomysły lub identyfikują ważne obszary działań, które jeszcze nikomu nie przyszły do głowy?

Pytania, które znajda Państwo poniżej, zadamy również uczestnikom warsztatów obywatelskich we wrześniu. Na warsztaty zaprosimy losowo wybranych mieszkańców i mieszkanki regionu, którzy odzwierciedlać będą przekrój społeczności Łużyc. Wszystkie opinie — zarówno zebrane online, jak i na warsztatach — wspólnie posłużą identyfikacji głównych obszarów tematycznych. Na tej podstawie prowadzić będziemy pogłębione rozmowy o przyszłości regonu, na przełomie lat 2019/2020. Odpowiadając na nasze pytania, współdefiniują Państwo główne kierunki dalszej dyskusji. Warto się zaangażować!

By obraz przyszłości Łużyc był możliwie pełny, potrzebujemy wkładu jak największej ilości Łużyczan i Łużyczanek. Przekażcie Państwo link do tej strony swoim przyjaciołom, kolegom z pracy i członkom rodziny.

Państwa wpisy i komentarze są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę. Rejestracja umożliwiająca udział w dyskusji jest szybka i nieskomplikowana. By dyskusja była sprawiedliwa i konstruktywna, prosimy o przestrzeganie naszych Zasad dobrego zachowania („Netykiety“).

Nie musicie Państwo odpowiadać na każde pytanie. Wystarczy, jeśli podzielicie się Państwo z nami opinią tam, gdzie odpowiedź pojawia się spontanicznie. Na inne pytania możecie Państwo odpowiedzieć również w późniejszym terminie. Nasz katalog pytań jest dostępny online do 18 października br.

MOJE ŁUŻYCE (0 Kommentare)

Łużyce to Państwa dom i ojczyzna. Jednak każde z Państwa ma inny obraz „swoich” Łużyc. Chcemy, z Państwa wsparciem, zebrać te obrazy Łużyc. Uważamy, że to region bardzo zróżnicowany. Zastanawiamy się, czy istnieją też punkty wspólne? Jak przejawia się ta różnorodność, jakie są cechy szczególne Łużyc? Dlatego pytamy:

1. Czym są dla Państwa Łużyce?

2. Co wyróżnia Łużyce na tle innych regionów. Dlaczego warto tu żyć?

ŁUŻYCE JUTRO (0 Kommentare)

Łużyce się zmieniają — i to nie od dziś. Wiele już się odmieniło, wiele pozostaje w ruchu. W naszym procesie chcemy stworzyć wizję, jaki rozwój Łużyc — również Państwa Łużyc — jest pożądany i jaki możliwy. Wypracowana wizja powinna służyć jako kompas dla przyszłej polityki strukturalnej, m.in. ramowo definiować, na co powinny zostać przeznaczone subwencje w najbliższych 20 latach. Chcemy poznać Państwa opinie i punkt widzenia! Dlatego pytamy:

3. Jak ...

Proszę powrócić do pytania 5. i Państwa odpowiedzi. Dla uzupełnienia chcielibyśmy wiedzieć:

6. Dlaczego właśnie ten temat uważają Państwo za decydujący dla przyszłości Łużyc?

7. Czy ten temat ma dla Państwa osobiste znaczenie? Jakie?

8. Dlaczego ten temat jest ważny dla całych Łużyc (zarówno Górnych, jak i Dolnych)?