Scene einer Vor-Ort-Veranstaltung

Willkommen zum Bürgerdialog

Zwischen dem 7. September und dem 18. Oktober hatten Sie bei unserem Online-Dialog die Möglichkeit, uns Ihre Meinung zu sagen: Wie stellen Sie sich die Lausitz von morgen vor? Wir haben Ihnen dieselben Fragen gestellt, die wir auf den Dialogveranstaltungen gestellt haben – auf insgesamt sechs Sprachen.

Noch 0 Min.
100 Kommentare

Kapitelübersicht

Tschechische Version

Zveme Vás upřímně k obyvatelské diskuzi – Potřebujeme znát Vás názor

Promluvme si! Zapojte se vážení obyvatelé při tvorbě konceptu určeném pro Łużyce.  

S mnohými Łużyczanami a Łużyczankami jsme během léta mluvili ve více než 50 informačních bodech po celém území Łużyc. Samozřejmě nám představili velice mnoho zajímavých úvah, týkajících se budoucnosti našeho regionu a také naší diskuzi obohatili nejrůznějšími nápady a tématy. Nyní mezí 7. září 2019 a 18. říjnem 2019 se můžete aktivně podílet na vzniku jedinečného konceptu.

Společně s Vámi chceme realizovat vize Łużyc a také se dozvědět, které tématy jsou pro Vaši budoucnost, ty nejdůležitější. Diskutujte a dozvíte se, o čem přemýšlejí ve svém regionu Łużyczanie a Łużyczanki. Možná zjistíte, že máte něco společného? A možná máte jiné nápady nebo témata, která jsou pro Vás zajímavější, ale ještě se neprobíraly?

Níže uvedené otázky se stanou ústředními otázkami probíranými během občanských událostí v září. Pozvánku dostanou náhodně vylosovaní obyvatelé a obyvatelky, kteří budou společně tvořit průřez obyvatelstva Łużyc. Všechny odpovědi, které budou nashromážděny prostřednictvím online cesty a také ty, které se nám podařilo získat během kulturních akcí. Společně pak vytvoří rámec pro dialog týkající se koncepce začínající zimou 2019/2020. Vaše úsilí vložené do tohoto projektu nám umožní rozhodnout se, které prioritní záležitosti se v konceptu objeví. Zúčastněte se diskuze i vy!  

Pro nás a také pro naši budoucí koncepci pro Łużyce je velice důležité, aby se co nejvíce Łużyczan i Łużyczanek podělilo o svojí vizi. Předejte tedy tuto internetovou stránku dalším svým přátelům, kolegům a rodině! 

Vaše příspěvky a komentáře mohou vidět všichni uživatele webových stránek. Jednoduše prostým způsobem můžete založit účet a tím získat možnost zúčastnit se diskuze.  Pro zajištění jejího spravedlivého a konstrukčního chodu, je důležité dodržovat náš kodeksu postępowania (netykiety).

Nemusíte za každou cenu odpovídat. Stačí když odpovíte na otázky, které se Vám spontánně vybaví. Můžete se zapojit klidně kdykoliv později. Otázky budou k dispozici online, a to až do 18. října 2019.

MOJE ŁUŻYCE (0 Kommentare)

Łużyce jsou Vašim domovem, Vaší malou vlastí. Každý a každá z Vás máte vlastní pohled na otázku, čím jsou pro „mě Łużyce”. Chceme společně s Vámi získat představu o ideálních Łużycích. Věříme, že Łużyce jsou různorodé! Můžeme si tedy zadat otázky: Co nás spojuje? Co nás rozděluje a co nám to přináší? Dotaz...

ŁUŻYCE ZÍTRA (0 Kommentare)

Łużyce se mění a nezačalo to teprve včera. Spoustu věcí se už změnilo a další změny neustále probíhají. Díky koncepci pro Łużyce chceme vytvořit vizi, která určí, jakým způsobem bychom měli rozvíjet Łużyce, Vaše Łużyce, Vaši budoucnost. Koncepce bude zároveň sloužit jako orientační bod pro budoucí strukturální politiku a tím mimo jiné dojde k&nb...

Podívejte se Vážení ještě jednou svoji odpověď na popřední otázku číslo 5. Zde bychom chtěli vědět:

6. Proč je toto téma tak velice důležité pro budoucnost Łużyc?

7. Proč je toto téma zvlášť důležité pro Vás samotné?

8. Proč je toto téma tak důležité obecně pro budoucnost Łużyc?