Kapitel 6: Tschechische Version

ŁUŻYCE ZÍTRA

Łużyce se mění a nezačalo to teprve včera. Spoustu věcí se už změnilo a další změny neustále probíhají. Díky koncepci pro Łużyce chceme vytvořit vizi, která určí, jakým způsobem bychom měli rozvíjet Łużyce, Vaše Łużyce, Vaši budoucnost. Koncepce bude zároveň sloužit jako orientační bod pro budoucí strukturální politiku a tím mimo jiné dojde k vytvoření rámce toho, na které oblasti by se měli dotace na příštích 20 let vztahovat. Chtěli bychom, abyste se s námi podělili o svůj úhel pohledu a Váš názor! Proto máme ještě následující otázky:   

3. Jak by podle Vás měly vypadat Łużyce zítra?

4. Co vše je potřeba vytvořit, aby se staly Łużyce budoucností pro Vaše vnoučata?

5. Jaké témata jsou nejblíže Vašemu srdci?

Kommentare (0)